Behandling av Frusen Skuldra / Adhesiv Kapsulit

Frusen Skuldra/Axel, eller Adhesiv Kapsulit, beror troligtvis på inflammation och/eller skrumpning av ledkapseln och kan uppstå spontant av okänd anledning, efter våld mot axeln eller av att axeln immobiliserats för länge, till exempel efter en överarmsfraktur eller en stroke. Det har visats inkludera muskelsmärtor i de muskler som stabiliserar axelled och skuldra. Tillståndet kvarstår normalt i ca 1-3 år men kan behandlas effektivt med medicinsk nålbehandling/Dry Needling.

PubMed Dry Needling Adhesiv Kapsulit

PubMed Dry Needling Adhesiv Kapsulit